• 1_jasovska_web.png
 • 2_kopcianska_web.png
 • 3_pankuchova_web.png
bg3.png
1_jasovska_web.png 4_lietavska_web.png 7_wolkrova_web.png
2_kopcianska_web.png 5_lietavska_web.png 8_baltska_web.png
3_pankuchova_web.png 6_samorin_web.png 9_medvedovej_web.png
ďalšie obrázky

zvýšte štandard bývania

home_imghdr.png predchádzajúce obrázky

Komplexná obnova objektu

     KVALITA  PRE NÁS NIE JE IBA SLOVO. OBNOVILI SME UŽ VIAC AKO    302    BYTOVÝCH DOMOV A ZARUČUJEME VÁM OBNOVU S DOBRÝM KONCOM.                                                              ČO SĽÚBIME, TO SPLNÍME.    

 

 

 

 

 

Ocenenia

 

Certifikát EN-ISO 9001:2008 - Systém riadenia kvality                   

Diplom CONECO RACIO ENERGIA 2014 - 5.ročník                                                                                                                                 Čestné uznanie 2010 - Zatepliť s fortielom - 1. ročník

Čestné uznanie 2011 - Zatepliť s fortielom - 2. ročník

Diplom CONECO RACIO ENERGIA 2012  - 3.ročník

Diplom CONECO RACIO ENERGIA 2013 - 4.ročník

 

SME ČLENOVIA:

Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Združenie pre zatelpovanie budov

 

 

 

 

Aktuality

35.ročník veľtrhu CONECO 2014 - Incheba Bratislava 26. - 29.04.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KONFERENCIA SPRÁVA BUDOV 2014 - Novoľubovnianske kúpele 2.- 4.04.2014

                                                                                                                                                                   VII.medzinárodná odborná konferencia KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV- Grand Hotel Permon Podbanské - 20.-22.11.2013

 

ŠKOLENIA

sekciu pripravujeme

Projekt BEZPEČNÝ DOMOV

Sekciu pripravujeme

Profil spoločnosti

HISTÓRIA:

Spoločnosť MONTY Pro spol. s r.o. vznikla na základe 13 ročných skúseností zakladateľov s realizáciou stavebných prác na Slovensku a v Nemecku. Do roku 2006 spoločnosť kontinuálne rástla a postupne sa zvyšoval podiel zateplovania a obnov bytových domov v portfóliu jej prác.
V roku 2006 vstupuje do firmy Rakúsky Holding R.O.M., ktorý realizuje obnovu bytových domov vo Viedni a okolí v objeme 25 000 000,-€ ročne. V roku 2009 nastáva prudký nárast obratu, fima sa stáva jedným z lídrov komplexnej obnovy bytových domov a rozširuje ponuku svojich služieb o obnovu rozvodov ZTI, výťahov, elektroinštalácií a interiérov. V ďalšom období firma investovala do kvalitných manažérov, zvyšuje a stabilizuje kvalitu stavebných prác a procesov.
 
V súčasnosti firma disponuje s 20-timi riadiacimi pracovníkmi, približne 300 zaškolenými remeselníkmi, klampiarskou dielňou, vlastnými skladovými priestormi a nákladnou dopravou. Obrat za rok 2012 predstavoval finančný objem 7 340 912,- €
 
POSLANIE
 
Naším poslaním je skultúrňovať bývanie naším zákazníkom.
 
VÍZIA
 
Vytvárať hodnoty, ktoré prevyšujú ceny a pomáhajú naším zákazníkom, zamestnancom, spolupracovníkom a majitľom stať sa lepšími ľuďmi. Prajeme si, aby všetci zúčastnení mali z našej služby dlhodobo dobrý pocit.

Prečo práve MONTY Pro s.r.o

Každá stavba je jedinečná a preto k nej aj tak treba pristupovať. Venujeme individuálnu pozornosť Vašim potrebám a snažíme sa využiť naše dlhoročné skúsenosti vo Váš prospech. Výsledkom tejto činnosti je ponuka riešenia navrhnutá presne pre Vás. Hlavným cieľom činnosti našej spoločnosti je úspešná realizácia Vašej objednávky, ktorá vo Vás zanechá dobrý pocit zo správneho rozhodnutia, že ste si vybrali práve spoločnosť MONTY Pro.

 

box_frame3.png
obr_box2.jpg

Komplexná obnova objektu

Hromadná bytová výstavba na Slovensku prebiehala od 50-tych do 90-tych rokov minulého storočia a drvivá väčšina bytov z celkového dnešného bytového fondu bola postavená v tejto dobe. Je len prirodzené, že tieto objekty si dnes vyžadujú obnovu a to nielen exteriéru, ale aj interiéru a technického vybavenia objektov.

 

Vlastníci majú tendenciu riešiť obnovu až na základe havarijného stavu jednotlivých konštrukcií a riešia len danú konštrukciu. Touto cestou sa vlastníci snažia šetriť vynaložené finančné prostriedky. Ak sa k tomu pridá cena ako jediné kritérium pre výber technológie a zhotoviteľa, tak majú väčšinou v budúcnosti založené na problémy. Forma postupnej čiastkovej rekonštrukcie objektu prináša vo výslednom efekte vyššie náklady. Nezriedka sa stretávame s tým, že nás oslovujú, aby sme riešili komplexne obnovu už čiastočne opravených konštrukcií. Medzi najčastejšie takéto prípady patrí opravená strecha bez zateplenia (alebo s nedostatočným zateplením) alebo „opravené“ balkóny a loggie kde neriešili poriadnu hydroizolačnú vrstvu a dnes sa objavujú tie isté poruchy aké boli pred opravou.

 

Dnes sa čoraz častejšie začínajú ľudia zamýšľať nad ozaj efektívnym vynakladaním finančných prostriedkov a preto sa trendom dnešnej doby stáva komplexná obnova bytového domu. Toto riešenie si vyžaduje vyššie prvotné finančné náklady, ale pri komplexnejšom pohľade na túto problematiku to vyzerá trochu inak.

 

V prospech tohto riešenia hovoria najmä tieto skutočnosti:

 

Zníženie nákladov na prevádzku objektu (spotreba energií) - hlavným problémom financovania obnovy bytového domu je odkiaľ získať peniaze na obnovu. A tu je ten správny priestor kde na to vziať. Zateplením objektu, ale aj výmenou osvetlenia za úspornejšie ovládané pohybovými snímačmi, výmenou výťahov alebo riešením vykurovania a teplej úžitkovej vody sa vytvára priestor pre úsporu financií. Pokiaľ má objekt dostatočnú tvorbu fondu opráv, je možné presunom týchto úspor tiež do fondu opráv vytvoriť dostatočný priestor pre možnosť vziať si úver na komplexnú obnovu objektu.

 

Neustály nárast nákladov na obnovu – časom cena stavebných prác rastie a odkladaním obnovy sa táto predražuje. Postupnou obnovou celková cena za túto obnovu bude väčšia.

 

Zbytočne vysoké servisné náklady – zlý technický stav konštrukcií a zariadení vyžaduje nemalé náklady na ich udržanie v prevádzkyschopnom stave. Takže stojí zato zamyslieť sa nad výškou týchto opakujúcich sa a neustále rastúcich nákladov, ktoré po obnove objektu na dlhú dobu zaniknú.

 

Dodatočné získanie finančných prostriedkov – ak sa rozhodne o ďalšej etape obnovy počas splácania úveru, je výrazne zložitejšie získať nový úver, nakoľko prvý úver je väčšinou už ručený fondom opráv a vzniká problém s ručením pre nový úver. Nezanedbateľná je aj energia vynaložená na odsúhlasenie vlastníkmi na schôdzi a prípadne pri písomnom hlasovaní. Aj z tohto pohľadu sa javí jednoduchšie riešenie komplexnej obnovy.

 

Viacnásobné obťažovanie vlastníkov stavebnými prácami – rovnako neprispieva k pohode bývania a aj táto skutočnosť hovorí v prospech komplexnej obnovy, kde práce prebiehajú súčasne na viacerých konštrukciách čím sa celková doba realizácie skracuje.

 

Keby sme všetky tieto náklady položili na pomyselné misky váh, vyšiel by pohľad na počiatočné vyššie náklady komplexnej obnovy oveľa pozitívnejšie. Z týchto dôvodov treba pri rozhodovaní o spôsobe obnovy objektu spracovať analýzu potrieb obnovy a jej prínosu, ako aj možností financovania.

 

Čo všetko Vám vieme v rámci komplexnej obnovy ponúknuť nájdete na nasledujúcich stránkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zateplenie bytového domu

Zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom vytvára novú obalovú konštrukciu objektu a pokiaľ sa súčasne riešia aj ostatné konštrukcie, tvoriace vonkajší povrch objektu (strecha, výplne otvorov, terasy, balkóny a loggie), získava objekt okrem lepších tepelnotechnických vlastností aj lepšiu odolnosť voči nepriaznivým poveternostným vplyvom. Zateplenie je základným prvkom obnovy bytového domu a z pohľadu financovania je to návratná investícia, ktorá na základe úspor energie umožňuje vytvoriť priestor na splácanie prípadného úveru. Nezanedbateľné je predĺženie životnosti budovy a aj skutočnosť, že nový vzhľad domu prispeje k pohode obyvateľov. Výsledkom je krajšie a príjemnejšie bývanie s nižšími prevádzkovými nákladmi.

 

Hlavné dôvody hovoriace pre zateplenie:

 

Znížené náklady na vykurovanie až do 50 % – hlavným efektom zateplenia je úspora finančných prostriedkov vynakladaných na teplo.

 

Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti – byty v zrekonštruovaných objektoch sa na realitnom trhu predávajú lepšie a za vyššiu cenu.

 

Predĺženie životnosti stavby – zateplenie vytvára novú obalovú konštrukciu čím výrazne predlžuje životnosť objektu.

 

Odstránenie systémových porúch domu – zateplenie vyrieši aj Vaše problémy so zatekaním do bytov cez styky panelov, ako aj cez plochu panelov. Pri niektorých typoch stavebných sústav ide aj o systémové poruchy kde je možnosť získania dotácie na ich odstránenie.

 

Zvýšenie komfortu bývania – v obnovenom objekte budete mať už pri príchode domov omnoho lepší pocit ako keď ste vstupovali do ošarpaného bytového domu.

 

Bližší vzťah k spoločnému majetku – vo všeobecnosti je badať ohľaduplnejší prístup obyvateľov k obnoveným objektom a v podstatne menšom rozsahu sa objavuje poškodzovanie majetku obyvateľmi.

 

Ustálenejšia vnútorná klíma počas celého roka – zateplenie Vám prinesie zvýšenie teplôt v miestnostiach v zimnom období a zabráni aj prehrievaniu konštrukcií v letnom období.

 

Zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v dome – zateplenie Vám tiež pomôže vyriešiť problémy s vlhkosťou a plesňami, najmä v kútoch.

 

            Pri tejto príležitosti je nutné spomenúť jeden veľmi často opakovaný mýtus: „Tehlové bytové domy netreba zatepľovať.“ Ide o omyl. Ak hovoríme o starších murovaných bytových domoch, tak tieto majú v priemere o 30 % vyššiu spotrebu tepla ako panelové bytové domy postavené od roku 1984, t. j. v dobe platnosti revidovanej normy s prísnejšími požiadavkami na tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií. 


 

 

 

 

 

 

 

 

Zateplenie z pohľadu kvality

Záleží nám na tom, aby naši zákazníci boli s našimi službami spokojní nielen počas výstavby, ale aj roky po jej ukončení. Preto sme sa od začiatku našej činnosti zamerali na kvalitu. Skúsenosti nás naučili, že sú možné rôzne druhy pohľadu na kvalitu. My kvalitu chápeme najmä v dvoch základných rovinách, a to kvalitu technickú a kvalitu užívateľskú.

 

Technická kvalita:

 

Je základnou podmienkou dlhodobo fungujúcej spoločnosti a považujeme za samozrejmé patriť medzi lídrov na trhu v tejto oblasti. Pre zákazníka túto oblasť kontroluje stavebný dozor. Technická kvalita je daná technickými normami, technologickými predpismi a pozostáva najmä z týchto bodov:

 

Odborné vedenie – celým procesom zateplenia (od rozpočtára až po stavbyvedúceho) vás prevedie náš odborný personál, ktorý sa pravidelne zúčastňuje školení, kurzov a aj konferencií.

 

Materiál – používame len kvalitné stavebné materiály a za roky skúseností sa nám potvrdilo, že nie je možné robiť v tejto oblasti kompromisy. Preto na základe licencie zatepľujeme objekty špičkovými kontaktnými systémami Weber.therm a ako povrchovú vrstvu používame takmer výlučne najkvalitnejšiu silikónovú omietku weber.pas.exclusiv.

 

Realizácia – na našich stavbách práce vykonávajú vyškolení pracovníci, ktorí prešli a pravidelne prechádzajú školením tak z hľadiska BOZP a PO, ako aj ohľadom zatepľovacieho systému.

 

Záruka – keďže si v oblasti kvality veríme, ponúkame zákazníkom záruku aj nad rámec zákonných požiadaviek. 

 

Užívateľská kvalita:

 

Vieme, že vlastníci bytov okrem technickej kvality výrazne vnímajú aj takzvanú užívateľskú kvalitu. Jej definovanie je zložitejšie ale patrí sem najmä:

 

Rýchlosť realizácie – vlastníci bytov najviac negatívne vnímajú dĺžku realizácie zateplenia a preto sa snažíme túto dobu skrátiť na minimum.

 

Lešenie – ďalším negatívne vnímaným prvkom je lešenie stojace pred oknami. Lešenie preto staviame postupne a tým minimalizujeme dobu kedy vlastníkov obmedzujeme lešením zhruba na jeden mesiac na každom úseku.

 

Poriadok – minimalizovanie znečistenia stavby a jej okolia patrí medzi dôležité body užívateľskej kvality.

 

Komunikácia – predchádzať nedorozumeniam počas realizácie sa nám darí pomocou informovania vlastníkov vopred o tom, čo ich čaká a tiež bezprostredne reagujeme na všetky otázky ktoré sa vyskytnú počas realizácie.

 

Farebné riešenie – posledným, ale o to významnejším bodom je výber farebného riešenia Vášho objektu. Týmto procesom Vás prevedie skúsený architekt zaoberajúci sa fasádami už viac ako 10 rokov.

 

 

 

 

 

 

 

box_frame1.png
obr1.png

Oprava balkónov a loggií

Balkóny a loggie patria medzi najviac poškodené konštrukcie bytových domov, nakoľko sú priamo vystavené poveternostným vplyvom a často boli už pri výstavbe zle navrhnuté a zrealizované. Navyše na týchto konštrukciách je azda najviac vidieť rozdiel v prístupe jednotlivých vlastníkov bytov. Na jednom objekte je možné nájsť veľmi zachovalé, kde vlastník vykonával pravidelnú údržbu, ale aj také, ktorých stav je havarijný a začínajú ľudí priamo ohrozovať, či už opadávaním betónovej hmoty alebo úplným skorodovaním uchytenia zábradlia.

 

Medzi najčastejšie poruchy loggií a balkónov patrí:

 

Degradácia betónu nosnej balkónovej dosky – pri ktorej dochádza k odhaleniu výstuže a následnej korózií výstuže.

 

Porucha zábradlí – ktorá sa prejavuje najmä koróziou oceľových častí, uvoľnením kotviacich častí zábradlia, popraskaním alebo skorodovaním výplne zábradlia.

 

Porucha hydroizolačnej vrstvy podlahy – ktorej príčinou je nevhodná skladba podlahy, zlá realizácia hydroizolácie a detailov, v niektorých prípadoch aj úplne chýbajúca hydroizolácia a nesprávne spádovanie podlahy.

 

Nevhodné riešenie oplechovania odkvapu – nezriedka už úplne skorodovaného a aj nevyhovujúce riešenie odvodnenia loggií s betónovým zábradlím.

 

Naša firma realizuje sanáciu poškodených betónových konštrukcií sanačným systémom weber.rep. Pri sanácii nosnej dosky naši zaškolení pracovníci odstránia zdegradovaný betón až na pevný súdržný podklad a oceľovú výstuž zbavia hrdze. Výstuž po odhrdzení ošetria weber.rep ochranou, chýbajúca ochranná vrstva betónu sa nahradí weber.rep vysprávkou H alebo J podľa potrebnej hrúbky reprofilácie. Nakoniec nanesieme weber.rep povrch pre zjednotenie s jestvujúcou konštrukciou.

 

Pri komplexnej obnove bytového domu je nevyhnutnosťou oprava respektíve výmena zábradlia vrátane jeho kotvenia. Naša firma Vám ponúka rôzne povrchové úpravy oceľovej konštrukcie od kvalitných syntetických náterov po žiarové pozinkovanie oceľovej konštrukcie.

 

 Pre výplň zábradlia Vám vieme ponúknuť taktiež veľké množstvo materiálov, ktoré spĺňajú súčasné normy, záleží len na Vašom výbere. Po mnohých rokoch realizácie sa nám najviac osvedčili pre výplň zábradlia TRESPA dosky, ktoré majú vysokú odolnosť proti mechanickému poškodeniu, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a stálofarebnosť. Na všetky tieto vlastnosti ich výrobca poskytuje celosvetovo záruku až 10 rokov. Sú ľahko čistiteľné a udržiavateľné. Vyrábajú sa v širokej farebnej škále.

 

V prípade, že pri zateplení bytového domu sa nevymenia podlahové vrstvy loggií alebo balkónov hrozí, že môže prísť k zatekaniu do zatepľovacieho systému. Preto odporúčame našim klientom celkovú rekonštrukciu podlahy, pri ktorej dbáme na správne vyspádovanie podlahy, používame tekutú hydroizoláciu, ktorou sme schopní dôkladne zabezpečiť všetky detaily na balkóne, aby nemohlo prísť k zatekaniu. Dôležitou súčasťou je dodatočné zateplenie nosnej dosky, ktoré zabezpečí odstránenie tepelného mosta medzi balkónom a obvodovým plášťom a ochranu dosky pred zaťažením teplotnými zmenami a klimatickými vplyvmi.

 

Opravu loggií a balkónov odporúčame uskutočniť súčasne so zateplením bytového domu, aby neprišlo k navýšeniu nákladov z dôvodu dvojnásobnej montáže a demontáže lešenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výmena schodiskových zasklení

Súčasťou každého bytového domu je schodisko, ktorého hlavnou (dominantnou) súčasťou je presklenie – riešené oceľovou zasklenou stenou, prípadne copilitovým presklením. Väčšina týchto presklení okrem nedostatočných tepelnoizolačných vlastností už ani neplní svoju funkciu. Zateká cez ne dovnútra, sklá sú povypadávane alebo vypadávajú, čo ohrozuje zdravie ľudí a  aj zo statického hľadiska nie sú bezpečné. Pri niektorých stavebných sústavách je možné požiadať o dotáciu na odstránenie systémovej poruchy. V týchto prípadoch zväčša ide aj o statické zabezpečenie schodiskových konštrukcií dodatočným kotvením pomocou prídavných oceľových konštrukcií.

 

Riešenie tejto výmeny je možné v zásade dvoma spôsobmi. Jedným riešením je výmena starého zasklenia za nové tepelnoizolačné zasklenie plastovou, prípadne hliníkovou zasklenou stenou. Pri tomto riešení venujeme zvýšenú pozornosť statickému návrhu plastovej konštrukcie. Druhým spôsobom je vymurovanie parapetu vrátane vyriešenia kotvenia a osadenia plastový okien. Pri tomto riešení sa z interiéru vymurovaný parapet spravidla omietne a z exteriéru sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom.

 

V oboch prípadoch zvykneme po výmene obnoviť celé schodisko. Ide najmä o premaľovanie stien a stropov, obnovu olejových náterov stien, náterov zábradlí, prípadne dverí a ostatných oceľových konštrukcií. Nezriedka sa rieši aj výmena podlahových vrstiev (výmena dlažieb a PVC krytín).

Výmena okien a vstupných brán

Pri zateplení a obnove bytového domu zohrávajú výplňové konštrukcie fasádnych otvorov nezanedbateľnú časť, a to tak z pohľadu estetického, ako aj ekonomického. Znamená to, že dosiahnutie želaných úspor po zateplení je možné len za predpokladu dostatočných tepelnoizolačných vlastností okien a vstupných brán. Ak sa na bytovom dome nachádzajú staré oceľové alebo drevené okná a vstupné brány, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky a často sú v dezolátnom stave, je nutné ich vymeniť za nové.

 

Okná meníme za plastové 5 komorové so stavebnou hĺbkou 70 mm a s izolačným dvojsklom s koeficientom prestupu tepla 1,0 – 1,1 W/m2K. Používame len kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov. Na pivničné okná ponúkame nepriehľadné sklá, prípadne drôtosklá. V prípade požiadavky zrealizujem štandardné mreže alebo variant s ťahokovom.

 

Vchodové brány vymieňame za hliníkové s prerušeným tepelným mostom a izolačným dvojsklom. V rámci pevných častí vstupných brán je možné osadiť aj poštové schránky. Samozrejmosťou je možnosť riešenia otvárania pomocou DEK systému a elektromagnetických zámkov. Rovnako vieme ponúknuť a výmenu domácich telefónov za digitálne s kódovou voľbou.

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia a zateplenie striech

Strecha je veľmi dôležitou súčasťou celej budovy, preto jej treba venovať rovnakú pozornosť ako všetkým obalovým konštrukciám. Jej úlohou je chrániť objekt pred poveternostnými vplyvmi. Pri nekvalitnom vyhotovení by mohlo dôjsť k neželanému zatekaniu a k iným nežiaducim prejavom a preto venujeme zvýšenú pozornosť všetkým detailom.

 

V drvivej väčšine prípadov ide o ploché strechy panelových bytových domov. Existuje viacero možností riešenia zateplenia a rekonštrukcie takejto strechy. Najčastejšie realizujeme zateplenie expandovaným polystyrénom a  hydroizolačnú vrstvu zhotovujeme z PVC fólií Sika alebo Fatrafol kotvených teleskopickými kotvami. Tieto fólie umožňujú realizáciu aj takzvaných bezspádových striech, no napriek tomu v prípade záujmu investora zrealizujeme prespádovanie strechy polystyrénbetónom prípadne polystyrénovými klinmi. Pred realizáciou strechy štandardne robíme ťahové skúšky pre stanovenie typu a počtu kotviacich prvkov. Použité hydroizolačné systémy sa vyznačujú vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, vrátane UV žiarenia a voči starnutiu, vysokou pevnosťou v ťahu a odolnosťou voči mechanickému namáhaniu, ako aj vysokou priepustnosťou pre vodné pary a to pri nízkej hmotnosti spôsobujúcej minimálne priťaženie jestvujúcich konštrukcií. Tento spôsob riešenia strechy máme rokmi overený, práce realizujú len kvalifikovaní, vyškolení pracovníci a preto na zrealizované dielo poskytujeme 10 ročnú záruku. Samozrejmosťou je aj kompletný pozáručný servis. Okrem opísaného systému realizujeme aj iné, podľa požiadaviek klienta.

 

Máme zvládnuté všetky konštrukcie a detaily, ktoré sa na strechách vyskytujú. Hlavne treba spomenúť všetky prestupy cez strechu, ako sú vetracie šachty, kde väčšinou osádzame nové samoodťahové hlavice, výlezy na strechu, taktiež zväčša menené za nové zateplené a svetlíky.

 

Realizujeme aj rekonštrukciu klasických šikmých striech. Tu zvykneme po oprave nosnej časti a výmene latovania zväčša používať betónovú krytinu Bramac. Zateplenie takejto strechy vykonávame v rovine strešnej konštrukcie, ako aj v úrovni podlahy podkrovného priestoru s vytvorením novej pochôdznej vrstvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnova interiéru

Obnovu vnútorných spoločných priestorov objektu chcú vlastníci riešiť často až nakoniec alebo vôbec. Samozrejme tento postoj závisí od stupňa poškodenia týchto priestorov. Pokiaľ sú tieto priestory udržiavané je to aj pochopiteľné. Zvláštna situácia nastáva v momente, keď sa objekt zateplí a z vonku obnoví (loggie, balkóny, okná, brány a pod.). Po príchode do objektu z exteriéru zrazu niečo ruší. Pôvodne zachovalý interiér, ktorý nebolo treba riešiť už tak nevyzerá a je viditeľné, že bol realizovaný pred niekoľkými desiatkami rokov a vlastne je už dosť opotrebovaný. Je otázkou len pár rokov a dochádza k rekonštrukcii týchto priestorov.

 

My vlastníkom v rámci komplexnej obnovy vždy navrhujeme riešiť aj interiér a to nielen z estetického, ale aj z ekonomického hľadiska, kde kladieme dôraz na zateplenie stropov a stien medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom.

 

V rámci obnovy interiéru Vám ponúkame:

 

Výmenu podlahových vrstiev – zahŕňajúcu vybúranie dlažby (prípadne aj s poterom) alebo odstránenie povlakových krytín s prebrúsením a novú dlažbu alebo PVC krytinu.

 

Obnovu stien – pozostávajúcu z vymaľovania a obnovy olejových náterov, otlčenia nedržiacich omietok s vyspravením a prípadne realizácie keramických obkladov stien alebo vyhotovenia nových tenkovrstvových alebo mozaikových omietok.

 

Rekonštrukciu elektroinštalácie – najmä výmenu svietidiel, vrátane montáže pohybových senzorov.

 

Výmenu stolárskych a kovových doplnkových konštrukcií – najmä výmenu dverí, mreží, inštalačných dvierok, poštových schránok, ale aj nátery týchto konštrukcií.

 

Zateplenie stropov a stien – medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, vrátane prekrytia kazetovým alebo sadrokartónovým podhľadom.

 

Prostredie v ktorom žijeme nás ovplyvňuje. Z našich skúseností je vidieť zmenu chovania vlastníkov v komplexne obnovenom dome. Viac si spoločný majetok vážia a menej často sa vyskytuje jeho poškodzovanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyregulovanie a meranie vykurovania

Jedným z hlavných cieľov komplexnej obnovy bytového domu je minimalizácia nákladov na prevádzku objektu. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy je prvý a absolútne najdôležitejší krok k úsporám nákladov na vykurovanie. Primárnym cieľom vyregulovania je zabezpečiť, aby všetky vykurovacie telesá v objekte mali požadovaný prietok vykurovacieho média, čo umožní v celom objekte dosiahnuť normou stanovenú teplotu. Okrem iných opatrení sa na vykurovacích telesách vymieňajú nefunkčné regulačné kohúty za termostatické hlavice. Tieto umožnia obyvateľom regulovať spotrebu tepla v jednotlivých miestnostiach, čo predtým bolo možné riešiť len otváraním okna – vypúšťaním prebytočného tepla a teda aj peňazí von oknom. Logicky následným krokom je osadenie pomerových meračov a odsúhlasenie rozpočítavania nákladov na teplo s dôrazom na odčítané pomerové jednotky. Toto je potrebné, aby užívatelia bytov dostali motiváciu na šetrenie teplom. Pokiaľ sa nezrealizuje osadenie termostatických ventilov a pomerových meračov, nie je možné vôbec uvažovať o ekonomickom prínose zateplenia a obnovy bytového domu.

 

Často sa nerieši fakt, že ak prišlo k hydraulickému vyregulovaniu ešte pred zateplením, po zateplení sa vykurovacia sústava stáva znova nevyregulovanou, z dôvodu zmeny tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a zmeny tepelných strát miestností. Dochádza k nadmerným prietokom vykurovacej vody a tým aj k negatívnemu ovplyvňovaniu dosahovaných úspor tepla. Po zateplení je teda nutné znovu doregulovať vykurovaciu sústavu.

Výmena rozvodov ZTI

Naša spoločnosť Vám v rámci komplexnej obnovy objektu ponúka taktiež sanáciu a výmenu rozvodov kanalizácie, teplej a studenej vody a plynu.

 

Sanácia technického zariadenia budov je podstatnou súčasťou obnovy bytového domu, nakoľko sa čoraz častejšie stretávame s dôsledkami havarijného stavu, ako sú nedostatočný prietok, hlučnosť, netesnosti a v neposlednom rade možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov bytového domu. Pokiaľ prasknuté vodovodné potrubie spravidla spôsobí „len“ nemalé škody na majetku, tak najmä korózia plynových potrubí predstavuje vážne riziko ohrozujúce životy obyvateľov.

 

Pri výmene stúpacích rozvodov je nutné vstupovať do bytov a preto tieto činnosti organizujeme tak, aby sme minimalizovali čas, potrebný na prítomnosť obyvateľov v byte.

 

V rámci sanácie a výmeny TZB Vám ponúkame:

 

Výmenu stúpačiek a ležatých rozvodov kanalizácie – zväčša použitím potrubia HT systém, ale najmä pri viacpodlažných objektoch odporúčame použiť zvukovoizolačné potrubné systémy. V prípade jestvujúcich kanalizačných potrubí z azbestu zabezpečujeme ich likvidáciu, ako aj odstránenie nebezpečného odpadu v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

Výmenu rozvodov plynu vrátane revízie – kde používame prevažne medené potrubia, ale je možné tieto rozvody zrealizovať aj z oceľového potrubia.

 

Výmenu stúpačiek a ležatých rozvodov vody – tu pre všetky stúpacie rozvody (studená voda, teplá úžitková voda a cirkulačné potrubie TUV) odporúčame použiť plasthliníkové potrubie (PEX-AL-PEX), ktoré je síce drahšie, ale kvalitnejšie ako bežne používané plastové alebo pozinkované oceľové potrubie. Tento materiál používame aj na ležaté rozvody TUV a CTUV. Pre ležaté rozvody SV je z ekonomických dôvodov najčastejšie používané oceľové pozinkované potrubie. V prípade záujmu vieme tieto rozvody realizovať aj z ušľachtilej ocele alebo ako medené potrubie. Pri týchto rozvodoch treba venovať pozornosť aj správnemu tepelnému zaizolovaniu potrubí, aby sa minimalizovali straty tepla a aby sa zabránilo vzniku kondenzácie na rozvodoch SV.

 

Výmenu vodomerov – v rámci obnovy objektu Vám ponúkame aj výmenu vodomerov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výmena elektroinštalácií

Tak ako všetky konštrukcie v bytových domoch aj elektroinštalácie už vykazujú výrazné opotrebenie a v niektorých prípadoch začínajú byť aj nebezpečné. Nie je výnimkou, keď po skrate alebo uvoľnenom kontakte začne horieť vypínač prípadne izolácia na vodiči, v drvivej väčšine hliníkovom.

 

Z estetických, ale najmä ekonomických dôvodov sa prerábajú svetelné rozvody, kde sa spínače nahradzujú pohybovými senzormi a zároveň sa vymieňajú svietidlá za nové s úspornými zdrojmi. Možno osadiť aj nové svietidlá so zabudovanými snímačmi pohybu.

 

Ďalšou menenou časťou elektroinštalácií bývajú prívodné vedenia do bytov, kde nahrádzame hliníkové vodiče medenými. Takisto meníme prívody k výťahom, najmä ak sa výťah zväčšuje.

 

Samostatnou časťou je slaboprúd. Tu Vám ponúkame výmenu starých analógových domových telefónov za digitálne s kódovou voľbou. Taktiež Vám vieme ponúknuť zabezpečenie objektu kamerovými systémami.

 

Pri realizácii zateplenia fasády je potrebné preložiť vedenia bleskozvodov. Pri tejto príležitosti meníme vodič za nový bezúdržbový zo zliatiny AlMgSi vedený na predĺžených podperách. Alternatívou je realizácia nového aktívneho bleskozvodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výmena výťahov

Výťahy v mnohých bytových domoch postavených hromadnou bytovou výstavbou do roku 1993  sú už technologicky zastarané, nevyhovujú súčasným technickým normám a bezpečnostným požiadavkám a často sú aj opotrebované.

 

Z tohto dôvodu bola na jestvujúce výťahy stanovená norma STN EN 81-80, ktorá kategorizuje rôzne nebezpečenstvá a nebezpečné situácie, z ktorých sa každá analyzuje posúdením rizika. Táto norma určuje zásady nápravných opatrení pre postupné a výberové zlepšenia tak, aby bezpečnosť všetkých výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov sa dostala na súčasne požadovaný stav bezpečnej techniky.

 

Medzi najčastejšie závady výťahov patria:

 • nedostatočná pevnosť nosných prvkov,

 • zabezpečenie kabínových dverí v zavretej polohe bezpečnostným spínačom bez núteného vypínania,

 • nedostatočná vzdialenosť medzi časťami výťahu v strojovni,

 • osobné výťahy bez kabínových dverí,

 • chýbajúce bezpečnostné zastavujúce zariadenia v šachte,

 • uzávierka šachtových dverí bez kontroly zabezpečenia uzavretej polohy,

 • nerovnosť vodidiel kabíny, vyvažovacieho závažia,

 • perforované ohradenie šachty, výplne šachtových dverí so skleneno-drôtenou vložkou,

 • drôtené vodidlá vyvažovacieho závažia,

 • nezávislé stykače pre chod hore a dolu,

 • ochrana bezpečnostného okruhu pred náhodným spojením na kostru.

 

Naša spoločnosť Vám ponúka rekonštrukcie pôvodných výťahov ako aj komplexné výmeny všetkých druhov výťahov za nové podľa STN EN 81-80 a STN EN 81-1+AC/A3 v štandardnom i v nadštandardnom prevedení.

 

Vybrať si môžete zo širokej škály kabín, dverí a ovládacích panelov, pričom všetky výťahy zodpovedajú požiadavkám príslušných noriem a súvisiacich platných právnych predpisov.

 

V prípade, že sa rozhodnete pre celkovú výmenu výťahu, môžete získať nasledovné výhody:

 • zvýšenie bezpečnosti prepravy osôb,

 • zväčšenie kabíny v niektorých prípadoch až o 50 %,

 • zvýšenie prepravnej kapacity výťahu,

 • zvýšenie rýchlosti z 0,7 m/s na 1 m/s,

 • zníženie poruchovosti na minimum,

 • zníženie hlučnosti výťahu,

 • zníženie spotreby elektrickej energie až o 1/3 – použitím frekvenčných meničov,

 • zvýšenie komfortu (plynulý rozbeh a dojazd),

 • estetickejší vzhľad výťahu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

box_frame3.png
obr_box1.jpg

Proces obnovy bytového domu

 Zateplenie a komplexná obnova bytového domu je finančne a organizačne náročný projekt, vyžadujúci si mnoho času a skúseností všetkých zúčastnených. Vieme, že väčšina vlastníkov bytov sú odborníci v iných odvetviach a preto Vám ako realizátor s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti ponúkame pomoc. Vieme Vás previesť celým procesom, od prípravy podkladov a informácií pre prvé rozhodovania vlastníkov, cez pomoc pri všetkých krokoch vedúcich k realizácii obnovy (výber projektanta, výber a odsúhlasenie financovania, zabezpečenie stavebného povolenia...) až po kolaudáciu po úspešnej realizácii.

 

Pomôžeme Vám:

 

S identifikovaním potrieb obnovy Vášho objektu – kde Vám na základe našich dlhoročných skúseností vieme zhodnotiť stav objektu a poradiť najvhodnejšie riešenie. Pomôžeme Vám aj s prípravou podkladov pre projektantov.

 

So zistením Vašich možností financovania obnovy bytového domu – a aj so zhodnotením výhodnosti jednotlivých spôsobov získania finančných zdrojov.

 

S výberom skúseného projektanta – ktorý Vám vyhotoví projekt vhodný pre realizáciu požadovanej obnovy objektu s prihliadnutím na Vami vybratý spôsob financovania obnovy bytového domu. Tento krok je jedným z najdôležitejších, nakoľko projekt veľmi ovplyvňuje celkový výsledok obnovy. Dobrý projekt ušetrí mnoho času a aj finančných prostriedkov počas realizácie prác, čo v konečnom dôsledku prispeje k lepším vzťahom všetkých zúčastnených.

 

S výberom úveru z komerčnej banky – vrátane možnosti financovania pomocou programu SLOVSEFF.

 

Pri príprave a podaní žiadosti o dotáciu na odstránenie systémových porúch bytových domov – ak Váš objekt spĺňa kritériá môžete touto cestou získať zaujímavý nenávratný príspevok od štátu.

 

Pri príprave a podaní žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania – a to v prípade žiadania podpory pre obnovu bytového domu, ale aj v prípade vládneho programu zatepľovania.

 

S inžinierskou činnosťou pre realizáciu stavby – kde Vám zabezpečíme všetky povolenia a stanoviská potrebné počas celej obnovy bytového domu (od povolenia až po kolaudáciu).

 

S výberom farebného riešenia – kde Vás náš skúsený architekt prevedie celým procesom. Na základe obhliadky objektu, ako aj širších vzťahov jeho umiestnenia Vám najprv navrhne možnosti farebného členenia fasády a následne v spolupráci s Vami vyberie konkrétne farebné odtiene. Rovnako Vám pomôže aj v prípade riešenia interiéru. Túto službu Vám ponúkame zdarma.

 

So zabezpečením energetického certifikátu – po zrealizovaní obnovy objektu Vám zabezpečíme vypracovanie energetického certifikátu. Aj túto službu Vám ponúkame ako bonus zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financovanie zateplenia a obnovy bytových domov

Jednou z najnáročnejších otázok, ktoré riešia vlastníci bytov a nebytových priestorov pri rozhodovaní o obnove objektu je spôsob financovania. V nasledujúcich riadkoch sú stručne opísané možné spôsoby financovania.

 

Dotácia na odstránenie systémových porúch bytového domu

 

Ide o nenávratný príspevok poskytovaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v zmysle zákona č. 443/2010. Dotáciu možno poskytnúť až do výšky 50 % (30 %) oprávnených nákladov, najviac však 19 €/m2 (13 €/m2) podlahovej plochy bytu. V prílohe zákona sú vyšpecifikované druhy porúch ako aj konštrukčné sústavy kde sa vyskytujú.

Výhodou je možnosť získania dotácie až do výšky 50 % nákladov. Nevýhodou je náročnejší proces prípravy podkladov pre podanie žiadosti a možnosť neposkytnutia dotácie pre nedostatok financií.

 

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

 

Zvýhodnené úvery poskytuje ŠFRB pre rôzne účely. Pre zateplenie a obnovu bytového domu je možné použiť tieto možnosti:

 

Podpora pre obnovu bytovej budovy

 

Poskytuje zvýhodnený úver s 1 % úrokovou sadzbou s lehotou splatnosti 20 rokov. Úver je možné poskytnúť do 80 % oprávnených nákladov, maximálne však 420 €/m2 podlahovej plochy bytu.

 

Obnova bytového domu pozostáva z troch podúčelov: tepelná ochrana, obnova alebo modernizácia a odstránenie statických nedostatkov bytového domu. Na obnovu jednej bytovej budovy je možné poskytnúť podporu len raz.

 

Výhodná forma pre financovanie komplexnej obnovy väčšieho rozsahu.

 

Vládny program zatepľovania

 

Poskytuje zvýhodnený úver s nulovou úrokovou sadzbou s lehotou splatnosti 15 rokov. Úver je možné poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov, maximálne však 80 €/m2 zateplenej plochy (obvodový plášť, strešný plášť, okenné a dverné konštrukcie, vnútorné deliace konštrukcie).

 

Výhodná forma pre zateplenie objektu. Nevýhodou je nutnosť zatepliť všetky konštrukcie a zároveň potreba získať iné zdroje na ostatnú obnovu objektu.

 

Úvery z komerčných zdrojov

 

Jednou z možnosti získania finančných prostriedkov na obnovu je ich požičanie z bánk alebo sporiteľní:

 

Bežný komerčný úver v banke

 

Banky poskytujú úvery na renováciu so splatnosťou až do 20 rokov, výška úrokovej sadzby sa stanovuje od dĺžky trvania úveru a väčšinou je fixovaná na 1 rok. Pri fixovaní na dlhšiu dobu dochádza k zvyšovaniu úrokových sadzieb

 

Komerčný úver z banky s podporou programu Slovseff

 

Program vznikol v spolupráci Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Ministerstvom hospodárstva SR a je zameraný na podporu rozvoja energetickej efektívnosti na Slovensku. Poskytuje úver od 20 000 €, pričom je možné získať nenávratný grant až do výšky 15 % z poskytnutého úveru. Podmienkou je dosiahnutie min. 15 % úspor energie. Na programe participujú vybrané banky.

 

Úver zo stavebnej sporiteľne

 

Stavebné sporiteľne poskytujú stavebné úvery s rôznou dobou splatnosti, ako aj rôznymi úrokovými sadzbami. Hlavnou výhodou je pevne stanovená úroková sadzba po celú dobu splatnosti.

 

Vlastné finančné prostriedky

 

Poslednou možnosťou financovania obnovy je použitie vlastných finančných prostriedkov:

 

Našetrených na fonde opráv

 

Táto cesta je najťažšia, pretože šetrenie trvá roky a neumožňuje využiť prostriedky získané z úspory nákladov na kúrenie.

 

Jednorázovo vložených vlastníkmi do fondu opráv

 

Obnova objektov je finančne náročný proces a jednorazové vloženie niekoľko tisíc eur zvládne len málo vlastníkov bytov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

box_frame2.png
zateplenie_obr3.png

Referencie

home_imghdr.png

 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Ambróseho ul. 1-3 v Bratislave – 2000m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Bajzovej ul. 14 v Bratislave – 2800m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Belinského ul. 22-24 v Bratislave – 3100m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Budatínskej ul. 75-77 v Bratislave – 2700m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Fedinovej ul. 22-24 v Bratislave – 3500m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Galbavého ul. 1 v Bratislave – 4300m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Hnileckej ul. 7-9 v Bratislave – 1600m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Hraničnej ul. 1-3 v Bratislave – 4000m2
 • hranicna_07_custom_.jpg zateplenie fasády a obnova bytového domu na Hraničnej ul. 5-7 v Bratislave – 3800m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Jasovskej ul. 17-19 v Bratislave – 2100m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Jasovskej ul. 51 v Bratislave – 4100m2
 • výmena kopilitového zasklenia a zateplenie priľahlej časti fasády bytového domu na Jungmanovej ul. 2 v Bratislave – 550m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Korytnickej ul. 2 v Bratislave – 3200m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Kríkovej ul. 4-14 v Bratislave – 7800m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Lachovej ul. 15-19 v Bratislave – 2200m2
 • výmena kopilitového zasklenia a zateplenie priľahlej časti fasády bytového domu na Lachovej ul. 37 v Bratislave – 180m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Medveďovej ul. 34 v Bratislave – 3800m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na ul. Mestský majer 21 v Šamoríne – 2700m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Mierovej ul. 20-22 v Bratislave – 4500m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na nám. Hraničiarov 7-11 v Bratislave – 2000m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Plzenskej ul. 1-3 v Bratislave – 2150m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Revolučnej ul. 8-10 v Galante – 2800m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Royovej ul. 19-21 v Bratislave – 650m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Royovej ul. 23-25 v Bratislave – 650m2
 • dokončenie zateplenie fasády a obnovy bytového domu na Sibírskej ul. 31-37 v Bratislave – 450m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Sklabinskej ul. 14-16 v Bratislave – 2800m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Slnečnej ul. č. 2-8 v Šali – 4600m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na ul. Staré záhrady 24-28 v Bratislave – 1850m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Studenohorskej ul. 57-29 v Bratislave – 2000m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Svätoplukovej ul. 20-22 v Pezinku – 1900m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na ul. Štefana Králika 14-16 v Bratislave – 3100m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Tehelnej ul. 17-23 v Bratislave – 4700m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Znievskej ul. 24 v Bratislave – 2800m2

home_imghdr.png

home_imghdr.png

home_imghdr.png

 • vinicne_b.jpg zateplenie fasády bytových domov 2000 m2 vo Viničnom
 • rajecka_b.jpg zateplenie fasády bytového domu 3700 m2 na Rajeckej ul. 22 – 26 v Bratislave
 • osuskeho_b.jpg zateplenie fasády bytového domu 1600 m2 na Osuského ul. 32 – 36 v Bratislave
 • liscie_nivy_b.jpg zateplenie fasád a obnova bytových domov na ul. Líščie nivy 10 a 12 v Bratislave – 6 000 m2
 • budatinska_b.jpg zateplenie fasády bytového domu 2700 m2 na Budatínskej ul. 67 – 69 v Bratislave
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Bartókovej ul. 4 v Bratislave – 1800m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Baltskej ul. 3 v Bratislave – 3600m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Baltskej ul. 9 v Bratislave – 4000m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Budatínskej ul. 63 v Bratislave – 3200m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Bzovickej ul. 26-28 v Bratislave – 2600m2
 • zateplenie fasády bytového domu na ul. Československých parašutistov 3-5 v Bratislave – 2300m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Drobného ul. 2 v Bratislave – 2600m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Gessayova ul. 37-39 v Bratislave – 1300m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Haburskej ul. 9-15 v Bratislave – 3400m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Jégého ul. 17-19 v Bratislave – 4200m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Jiráskovej ul. 8-10 v Bratislave – 2400m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Krížnej ul. 17 v Bratislave – 2600m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na ul. Ľuda Zúbka 23-25 v Bratislave – 800m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Mlynarovičovej ul. 6 v Bratislave – 2700m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Rázusovom nábreží č. 4 v Bratislave – 500m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Rozvodnej ul. 9 v Bratislave – 2300m2
 • zateplenie fasády novostavby bytových domov Stupava – Píla – 5000m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Svidníckej ul. 7-13 v Bratislave – 4600m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Žehrianskej ul. 12-14 v Bratislave – 2500m2
 • hrubá stavba a kompletizačné práce rodinného domu na Kramároch
 • hrubá stavba rodinného domu vo Viničnom

home_imghdr.png

 • vlastenecke_nam_b.jpg zateplenie fasády bytového domu 1500 m2 na Vlasteneckom námestí 7 v Bratislave
 • vavilovova_b.jpg zateplenie fasády bytového domu 4800 m2 na Vavilovovej ul. 20 – 26 v Bratislave
 • sibirska_b.jpg zateplenie fasády bytového domu 5700 m2 na Sibírskej ul. 53 – 65 v Bratislave
 • holleho_b.jpg zateplenie fasády bytového domu 2700 m2 na Hollého ul. 20 – 24 v Šali
 • frana_krala_b.jpg zateplenie fasády bytového domu 2500 m2 na ul. Fraňa Kráľa 6 v Šali
 • komplexná obnova bytového domu na Azalkovej ul. 1 v Bratislave – 2750m2
 • zateplenie fasády bytového domu na Baltskej ul. 5 v Bratislave – 3200m2
 • obnova bytového domu a zateplenie na Bernolákovej ul. 2 v Senci – 1600m2
 • zateplenie stropov a stien bytového domu na Bílikovej ul. 22 v Bratislave – 360m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Bratislavskej ul. 7-13 v Senci – 1800m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Černyševského ul. 29-33 v Bratislave – 5700m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Hálovej ul. 15 v Bratislave – 3300m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na ul. J. Smreka 14-18 v Bratislave – 4800m2
 • obnova bytového domu a zateplenie na Košickej ul. 24 - 30 v Senci – 850m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Mierovej ul. 2-4 v Bratislave – 3200m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Mlynarovičovej ul. 12 v Bratislave – 2000m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Palkovičovej ul. 14-16 v Bratislave – 3800m2
 • zateplenie fasády rodinného domu na ul. Prokopa Veľkého v Bratislave – 400m2
 • zateplenie fasády bytového domu na Radlinského ul. 36 v Bratislave – 2700m2
 • zateplenie stropov I.NP bytového domu na Rozvodnej ul. 1-3 v Bratislave – 360m2
 • zateplenie stropov I.NP bytového domu na ul. B. Smetanu 11-14 v Trnave – 600m2
 • zateplenie fasády a obnova bytového domu na Vavilovovej ul. 20-26 v Bratislave – 4800m2
 • nadstavba objektu na ul. Sedlárska č.10 v Bratislave
 • hrubá stavba rodinného domu v Zálesí
 • hrubá stavba rodinného domu v Marianke
 • stavba rodinného domu v Dunajskej Lužnej
 • rekonštrukcia ležatej kanalizácie a 2 bytov na Francisciho ul. 11 v Bratislave
 • stavba rodinného domu na kľúč v Prievoze v Bratislave

home_imghdr.png

Vážení návštevníci našej stránky.

Tu sa nachádza výber z našich realizácií. Po výbere príslušného roku môžete prechádzať po jednotlivých stavbách pomocou šípiek nachádzajúcich sa po stranách sloganu "Zvýšte súčasný štandard svojho bývania" 

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
 

            tel: 0903 729 883 - konateľ

            Ing. Róbert Keleši

 • Sídlo:

  Mierová 4 821 05 Bratislava

 • IČO: 35791101 DIČ: 2020245370
   

Projektový tím                            

Projektový manažér :Ing. Miroslav Haverlík               haverlik(zavináč)montypro.sk 0905 / 493 690

 

Stavbyvedúci:Ing. Tomáš Laštík                                   lastik(zavináč)montypro.sk  0917 / 983 267

                                                                                                                          Stavbyvedúci:Ing.Tomáš Kopecký                              kopecky(zavináč)montypro.sk  0907 / 846 528

 

Prípravár - rozpočtár: Ing. Beáta Kováčová               kovacova(zavináč)montypro.sk  0907 / 985 870

 

Prípravár - rozpočtár: Ing. Michaela Blahovičová   blahovicova(zavináč)montypro.sk  0917 / 125 630

 

 

 

 

Napíšte nám

Stačí ak vyplníte formulár a my Vás kontaktujeme a prediskutujeme Vaše potreby.